INSTITUT LATIHAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (I-KPKT)

 dilihat 4770 kali

LATAR BELAKANG Institut Latihan Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (I-KPKT) adalah salah satu agensi di bawah Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan status adalah setaraf dengan Jabatan/bahagian di Kementerian. Penubuhan I-KPKT telah dipersetujui oleh Kerajaan pada Januari 2008. Secara amnya, perkhidmatan teras I-KPKT ialah meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi Pegawai/Kakitangan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Dalam jangka masa panjang, I-KPKT akan menjadi pusat kecemerlangan (Centre of Excellence) kepada fungsi kementerian termasuk PBT.

Alamat: KM 48, Persimpangan Bertingkat Lebuhraya Karak, Berjaya Hills,Bentong,Pahang
Telefon Pejabat/Bimbit: 092229000
Faks: 092229014
E-mel: domestik@kpkt.gov.my
:
: