ASRAMA (DOM)

 dilihat 413 kali


Bilangan: 5
Kapasiti: 160


Syarat Tempahan


Alamat: BIRO TATANEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JALAN JUNJONG, KULIM
Telefon Pejabat/Bimbit: 044907903
Faks: 044907630
E-mel: nora@btn.gov.my

Penyelia Fasiliti
RAFIDAH BT AYOB  rafidah@btn.gov.my
NORAZMINIZAH BINTI ABDUL AZMI  nora@btn.gov.my

Kadar Sewa

   Kapasiti  I S R Kha J S A
 Harga Standard 1 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 

Syarat Pembatalan

  • Hari untuk membatalkan tempahan secara PERCUMA - 3 hari

Tempahan