Bilik Penginapan Jenis A

 dilihat 209 kali


Bilangan: 10
Kapasiti: 20


Syarat Tempahan

-


Alamat: 103 Jalan Templer, 46700 Petaling Jaya, Selangor
Telefon Pejabat/Bimbit: 037964900
Faks: 0379570434
E-mel: halijah@ikkm.edu.my;zahir@ikkm.edu.my

Penyelia Fasiliti
Datu Zahiruddin Datu Tambuyong  zahir@mkm.edu.my
Hallijah bt Aris  halijah@mkm.edu.my

Kadar Sewa

   Kapasiti  I S R Kha J S A
 Harga Standard 2 RM90.00 RM90.00 RM90.00 RM90.00 RM90.00 RM90.00 RM90.00 

Tempahan